Kundcase

Från ändring av logo och färger till ett helt nytt sätt att kommunicera utåt. 

Det började med en pitch som sedan ledde till ett långt och roligt samarbete under många år. Med vår hjälp kunde den kommunala gymnasieskolan öka antalet sökande elever och förbättra sitt rykte i Sala.

För att sticka ut och få en mer utmärkande look arbetade vi med delar i den grafiska profilen och hittade ett uttryck som kändes unikt och tilltalande för målgruppen gymnasieelever. 

Kungsängsgymnasiets kampanj med start 2018 - Creative Mill Kommunikationsbyrå

Rekryterings­kampanj

Vi fick i uppdrag att ta fram en rekryteringskampanj till skolan. Syftet var att få fler elever att bli medvetna om fördelarna med att välja Kungsängsgymnasiet.

Kunden efterfrågade en kampanj som skulle vara mer ”cool” och ha ett mer vågat uttryck för att tilltala målgruppen. Uppdraget startade med affischer på busskurer men utökades sedan till annonsering på sociala medier, backdrop i mässmontern på gymnasiemässan i Västerås samt annonser i Kungsängsgymnasiet eget magasin K Magazine.

Kampanjen gav stor uppmärksamhet och många uppskattade marknadsföringen. 2018 var första gången på många år som antalet sökande till skolan passerade 100-strecket med 136 elever. 2019 blev resultatet 143 antagna elever på de nationella programmen.

K magazine

En tidning om elever för elever.

Tillsammans med Kungsängsgymnasiet tog vi fram ett tidningsmagasin, K magazine, som innehåller reportage om skolan, lärare och elever. Syftet var att beskriva gymnasieskolan från elevernas synvinkel och komma bort från den vanliga tråkiga programkatalogen. Vi intervjuade, skrev copy, fotograferade och gjorde den grafiska formen. Mill skötte allt genom hela processen, från idé till projektledning och slutligen kontakten med tryckeriet.

K magazine är en uppskattad produkt som har fått fina kommentarer från både vår kund och kundens målgrupp. 

Klicka på knapparna för att ladda ned respektive utgåva.

Mässmonter med färg

Kungsängsgymnasiets monter på Gymnasiemässan i Västerås lockar in elever med vepor, rollups, beachflaggor, giveaways, kataloger och mycket mer. 

VILL DU TRÄFFAS?

Vill du bolla dina tankar och få nya idéer till ditt företag? Då borde vi träffas.

Vi besöker gärna dig oavsett var du finns i landet, antingen digitalt eller om du föredrar ett personligt möte. Om det är lättare för dig är du självklart varmt välkommen till vårt trevliga kontor mitt i den historiska miljön Sala Silvergruva. Vi bjuder på en kreativ stund med gott kaffe eller en mättande lunch.

Hör av dig för att boka in ett möte.